Omgaan met werkstress: 4 tips

Latest news

Verlaag werkstress en doe de energie weer toenemen dankzij inzicht in neurologische talenten!


Recent onderzoek

We weten het allemaal, er is geen ontlopen meer aan en de cijfers liegen er niet om. Uit het meest recente onderzoek van Mensura blijkt dat 55% van de medewerkers stress ervaart. Dat is ongetwijfeld geen verrassing voor u als lezer, het lijkt wel bijna het ‘nieuwe normaal’ te zijn. Daar leggen wij ons als WayFinders niet bij neer en we gaan de strijd aan met als doel deze cijfers drastisch terug te dringen.   

Voornamelijk leidinggevenden zouden stress ervaren, al beschikken zij over meer buffer in de vorm van controle (ze ervaren onder andere meer autonomie en inspraak). Niet-leidinggevenden ervaren ook veel stress en bijna één op vier geeft aan soms tot nooit gezond met werkstress om te kunnen. Niet in de mogelijkheid zijn hier op een goede manier mee om te gaan, heeft grote gevolgen; denk maar aan alle cijfers over lichamelijke klachten, overspannen zijn en burn-out.   

 

Wat te doen tegen stress in het team?

Een belangrijk aspect dat stress kan veroorzaken – of net voor minder stress kan zorgen – is de sfeer op de werkvloer. Collegialiteit waarbij medewerkers elkaar vertrouwen, ondersteunen, aanmoedigen en samenwerken is een belangrijke buffer tegen stress. ‘Vertel eens iets nieuws’, hoor ik u denken. Wel, desondanks het feit dat we intussen allemaal weten hoe belangrijk een positieve werksfeer is, blijkt dit toch een van de grootste uitdagingen voor organisaties in onze huidige maatschappelijke werkcontext.    

Een aantal tips om de stress in het team te verlichten: 

1. Vergroot de cirkel van invloed van medewerkers door hen meer vrijheid, zelfstandigheid en beslissingsbevoegdheid te geven in het eigen werk.

2. Creëer duidelijke werkafspraken en heldere werkprocedures, of schakel een externe partij in die hierin kan ondersteunen. 

3. Connecteer met je medewerkers en collega’s, luister en toon waardering. Coachende vaardigheden zijn cruciaal om het stressniveau van anderen te verminderen. 

4. Gun jezelf en je team inzicht in de natuurlijke aanleg die medewerkers hebben inzake stressbestendigheid en het kunnen loslaten van gedane zaken. We zijn neurologisch allemaal uniek ‘gewired’ en inzicht hierin helpt ons om te weten welke collega’s meer energie zullen verliezen bij stressvolle gebeurtenissen. 

 

Hoe kan WayFinders je hierbij helpen?

  • We bieden een gamified tool die de neurologische talenten van jou en je medewerkers in kaart brengt en heel wat inzicht biedt in hoe medewerkers omgaan met stress. Hoe meer inzicht we hierin hebben, hoe beter we ons kunnen beschermen tegen mentale uitputting. 
  • We adviseren en ondersteunen in het uitzetten van duidelijke procedures en heldere rolverdelingen voor medewerkers op basis van talent en natuurlijke aanleg. We doen dit op een interactieve manier via workshops. 
  • We bieden persoonlijke (stress- en burn-out) coaching voor medewerkers in het omgaan met stress, ontwikkelen van coachende vaardigheden, focus management,… 
  • We organiseren opleidingen om leidinggevenden meer bekwaam te maken in het coachen van medewerkers. 


Meer vragen of benieuwd? Contacteer ons gerust.

Shana Cabus

Shana behaalde een Master Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de KU Leuven, een logische keuze gezien haar intrinsieke interesse in de mens en diens gedrag in organisaties. Gedurende de eerste jaren van haar loopbaan vulde ze deze kennis aan met een brede expertise in Competentie- en Talentmanagement. Shana gelooft in levenslang leren en wil deze visie als WayFinder uitdragen naar mens en organisatie. Vanuit haar leergierigheid blijft ze als R&D Responsible de HR-trends onderzoeken en nieuwe zaken ontwikkelen.