{Nature} = Breinprofiel

De natuurlijke aanleg van (potentieel nieuwe) medewerkers in kaart brengen

Wist je dat ons gedrag sterk gestuurd wordt door ons brein? 

Het breinprofiel biedt inzicht in het neurologisch patroon van medewerkers of potentieel nieuwe 'hires'; je krijgt zicht op ieders uniek denkvermogen en natuurlijke aanleg voor gedrag. Allen sterk bepalend voor prestaties op de werkvloer. Ieder individu beschikt over capaciteiten waarin hij of zij uitblinkt. Met het breinprofiel leggen we de link tussen de natuurlijke aanleg van mensen en hun gedrag in de werkcontext.

Is een breintest dan geen IQ test? Neen! Lees hier gerust verder! 

Inzicht in het functioneren van ons brein laat toe: 

  • efficiënter te werk te gaan,
  • productiviteit te verhogen op de werkvloer,
  • huidige prestaties te verbeteren,
  • te anticiperen op de competenties van de toekomst,
  • in te zetten op talenten en valkuilen te vermijden,
  • complementaire teams samen te stellen.


Vergroten van Talentpool

Gezien de schaarste op de markt zijn we genoodzaakt anders te kijken naar potentiële medewerkers. Gelukkig zijn individuen meer dan een som van hun achtergrond, studies en ervaring en is talent 'all around us' (soms zelf verborgen). Het herscholen van profielen is een piste waarbij, naast motivatie, het breinprofiel een waardevolle insteek brengt als voorspellende waarde en talentenmeter. 


Selectie

Specifieke taken en rollen binnen een organisatie hangen nauw samen met cognitieve vaardigheden en relevante hersenfuncties. Door het vereiste gedrag te vertalen naar cognitie is het mogelijk om een doelprofiel op te stellen en sollicitanten hieraan af te toetsten. Ook de competenties van de toekomst worden belangrijke selectiecriteria die ook met het breinprofiel in kaart gebracht kunnen worden. 


Ontwikkeling

Het breinprofiel biedt meer inzicht in wie we zijn en welke invloed ons brein heeft op ons gedrag. Bedrijven die inzetten op zelfinzicht, ontwikkeling en groei bieden met een neurologisch talent profiel hun medewerkers de kans om nature en nurture met elkaar te combineren. Het leveren van betere prestaties, gerichte bijsturing of job sculpting zijn mogelijke gevolgen met efficiëntie, productiviteit en werknemersgeluk als gevolg. 


Hoe? Spelenderwijs!

We hechten veel belang aan de beleving van deelnemers. Het spelen van een game lijkt ons dan ook leuk.
Op basis van 4 interactieve games, met een totale duurtijd van 45 minuten, krijg je een uitgebreid verslag:

  • Inclusief persoonlijk cognitief talent profiel
  • Vertaling cognitieve vaardigheid naar concreet dagdagelijks gedrag
  • Tips om prestaties te verbeteren naar de toekomst toe


Ga je graag aan de slag met breinprofielen binnen jouw organisatie? Of heb je graag meer informatie?
Contacteer ons gerust en we staan je graag te woord. 

Combineer je het gebruik van breinprofielen graag met gedragsobservaties, persoonlijkheid en drijfveren? Kijk dan even naar onze WayCenter pagina.