individuElE coaching

Investeer in persoonlijke groei

Om groei en ontwikkeling te versterken, zijn onze trajecten zo opgezet dat we concrete resultaten bereiken. We organiseren een aantal interactieve sessies, op maat van de noden en verwachtingen.

  • Intake: samen met de coach wordt de scope van de vraag onderzocht. We bepalen samen een duidelijk doel met betrekking tot gedragsverandering waarop we zullen focussen. Ook een leidinggevende en/of HR kunnen tijdens de intake aansluiten.
  • Coaching sessies: we voorzien standaard drie individuele coachingsessies (2 uur) waarin jij en je coach werken aan het doel dat we geformuleerd hebben.
  • Integratiegesprek: we kijken terug op het coachingproces en het bereikte doel. We bepalen of bijkomende ondersteuning nodig is. Een leidinggevende en/of HR sluiten idealiter ook aan.

We werken op een waarderende en constructieve manier, met focus op talent en drijfveren. Als coach dagen we uit, stellen de juiste vragen, confronteren en ondersteunen zodat de coachee op een veilige manier zijn of haar potentieel kan ontdekken.

Het succes van een coaching traject is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen coach en coachee. Het resultaat is dan ook afhankelijk van het commitment en de bereidheid van de coachee om te groeien. We garanderen meer bewustzijn en zelfinzicht waarmee de coachee onmiddellijk aan de slag kan.

 

Voorbeelden van coachingtrajecten:

  • Leiderschapsvaardigheden: feedback geven, richting geven, coachende vaardigheden, medewerkers motiveren,…
  • Productiviteit: focus management, aandachtsmanagement,…
  • Welzijn: stress en burn-out, energieverlies, veerkracht,…
  • Samenwerking: communicatie skills, assertiviteit, overtuigingskracht, omgaan met conflicten,…
  • Oriëntatie: meer inzicht in je talenten, competenties en valkuilen? Neem ook een kijkje bij onze WayCenters!