ONS DIGITAAL AANBOD


LEER FOCUSSEN IN DRIE STAPPEN

We bieden verschillende online leertrajecten aan die bestaan uit korte en krachtige learning tracks. We respecteren hiermee de nodige social distance, maar gaan tegelijk voor echte connectie en veel interactie en kennisdeling

Wil je medewerkers optimaal ondersteunen in het werken van thuis?
Dan helpen we je graag om dit online traject uit te rollen in jouw organisatie! Vanaf een minimum van 6 deelnemers* helpen we je om deze opleiding intern te structureren.

Meer informatie? Neem contact met ons op.
* Bij minder dan 6 deelnemers, neem gerust contact met ons op voor meer informatie over het open aanbod.

WAYCENTER

We bieden een online spiegelmoment aan medewerkers om inzicht te bieden in talenten, valkuilen, drijfveren en natuurlijke aanleg. Het WayCenter bestaat zowel uit een online gamified voorbereiding als digitale interactietijd met een WayFinders-coach. Op basis van het WayCenter kan een duidelijk aanwervings- of ontwikkelingsadvies geformuleerd worden.

  • De combinatie van nature, nurture en driver in een bevattelijk geheel
  • We maken geen onderscheid tussen assessment- en development centers, we geloven in de ontwikkeling van ieder individu en zetten onze spiegel- en ontwikkelingstechniek in voor iedere deelnemer
  • Technologie laat ons toe om snel, efficiënt en spelenderwijs te werk te gaan, onze wetenschappelijke onderbouwing zorgt voor de accuraatheid van onze bevindingen
  • Tijd-en plaatsonafhankelijk spiegelen maakt het voor de deelnemer aangenaam om van start te gaan, geen ellenlange verplaatsingen en files maar comfort en rust met een betere focus als gevolg

Meer informatie? Neem contact met ons op.

BREINPROFIEL

Het breinprofiel biedt inzicht in het neurologisch patroon van medewerkers of potentieel nieuwe 'hires'; je krijgt zicht op ieders uniek denkvermogen en natuurlijke aanleg voor gedrag. Allen sterk bepalend voor prestaties op de werkvloer. Deze tool inclusief persoonlijk gesprek biedt inzicht in welke zaken medewerkers met meer of minder gemak en energie zullen ontwikkelen. 

Op basis van 4 interactieve games, met een totale duurtijd van 45 minuten, krijg je een uitgebreid verslag:

  • Inclusief persoonlijk cognitief talent profiel
  • Vertaling cognitieve vaardigheid naar concreet dagdagelijks gedrag
  • Tips om prestaties te verbeteren naar de toekomst toe
  • Inclusief persoonlijk gesprek om de resultaten te interpreteren en koppelen aan je werkcontext

Meer informatie? Neem contact met ons op.

COACHING

Tijdens een individuele coaching vertrekken we samen met de coachee vanuit een specifieke uitdaging of vraagstelling met als doel de persoonlijke effectiviteit te verhogen en  professionele doelstellingen te bereiken. Onze coaches dagen uit, stellen de juiste vragen, confronteren én ondersteunen de coachee, zodat deze na afloop het eigen potentieel ten volle kan ontdekken en benutten. We nemen als buitenstaander een objectieve blik aan en bieden een klankbord doorheen het hele proces, zonder te oordelen. We bieden inzicht in talenten en persoonlijke blokkades, en formuleren samen persoonlijke doelstellingen. Afhankelijk van de wensen kunnen korte of meer langdurige coachingtrajecten opgezet worden om aan je concrete leervraag te werken.

Meer informatie? Neem contact met ons op.