DEPARTEMENT OMGEVING - CASE

WayFinders begeleid het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid in het opzetten van een Talententraject waarbij medewerkers en leidinggevenden inzicht krijgen in hun talenten en hoe deze in te zetten in hun context. Het departement staat in voor de realisatie van een kwaliteitsvol 

 

leefmilieu en de ontwikkeling van een geïntegreerd omgevingsbeleid. Het departement telt een 90-tal medewerkers uit vijf verschillende teams die betrokken werden in het Talententraject.

SAMENWERKING

Het Talententraject kreeg vorm en werd uitgevoerd in samenwerking met een intern samengestelde werkgroep, alsook met de HR-verantwoordelijke en Departementshoofd van het Departement Omgeving.

RESULTAAT

Medewerkers met inzicht in de eigen en elkaars talenten met als gevolg een geoptimaliseerde samenwerking, alsook vijf teamverantwoordelijken die in staat zijn hun team te begeleiden vanuit een talentgerichte insteek.

EXPERTISE

Ingezette WayFinders Expertise:

Competentie- & Talentmanagement
Change Management
Coaching & Training

Context:

Na het invoeren van zelforganiserende teams werd de rol van medewerkers en teamverantwoordelijken onduidelijk. Departement Omgeving wil een Talententraject opstarten waarbij de teamverantwoordelijken begeleid worden naar een meer coachende en ondersteunende rol. Daarnaast krijgen ook alle 88 medewerkers de kans om naar zichzelf te kijken en hun talenten in kaart te brengen.

Rol WayFinders:

WayFinders had in dit project als verantwoordelijkheid om het hele traject vorm te geven en te implementeren. WayFinders stond dus in voor zowel de coördinatie, planning en organisatie als het opzetten van individuele coachingstrajecten, talentenworkshops en leiderschapstrainingen.

Acties:

WayFinders nam volgende taken op om de doelstellingen van het project te realiseren:

 •  Analyse van de zelforganiserende teams – hoe kijken medewerkers hiernaar?
  > Online bevraging
  > Analyse resultaten
  > Rapportering
 • Opzetten 360° feedback bevraging voor alle medewerkers
  > Opmaak van competentieprofielen
  > Opzetten 360° feedback bevragingen
  > Analyse van de resultaten
  > Rapportering
 • Individueel talentengesprek met elke medewerker
  > Planning & Organisatie van de gesprekken
  > Voorbereiding op basis van talententest Luk Dewulf en 360° feedback resultaten
  > Individueel talentengesprek van 2u met elke medewerker
 • Individuele coachingstrajecten voor de teamverantwoordelijken
  > Intakegesprekken 
  > Drie individuele coachingsessies van 2u voor elke teamverantwoordelijke
  > Verdere opvolging afhankelijk van de individuele noden
 • Leiderschapstraject Teamverantwoordelijken
  > Workshop rolbepaling van een Teamverantwoordelijke
  > Opleiding Feedback geven
  > Opleiding Coachende Vaardigheden
  > Opleiding Talentmanagement
 • Talentenworkshops met de vijf teams
  > Twee dagen workshop voor elk team
  > Focus op inzicht in de eigen talenten en die van collega’s
  > Samen zoeken naar optimalisaties in de samenwerking op basis van talenten