{Ritme} = een persoonlijke cadans eigen aan ieder individu

Omdat we geloven dat ieder individu best zijn eigen ritme kent, herkent én volgt

Bedrijfscontinuïteit garanderen is proactief werken

De economische groei blijft gesterkt de afgelopen jaren. We merken echter meerdere tendensen op de arbeidsmarkt waar een ondernemende aanpak noodzakelijk is:

  • de schaarste van 'talent' en arbeidskrapte worden problematisch voor bedrijven
  • absenteïsme en burn-out cijfers zijn hoog en blijven toenemen
  • de 4de industriële revolutie vraagt andere competenties  van medewerkers
  • het menselijk aspect en authenticiteit worden steeds belangrijker in onze digitale wereld
  • een goede merkbeleving en een humane aanpak zijn essentieel - zowel binnen als buiten de organisatie 
  • levenslang leren, investeren in zelfontwikkeling van medewerkers wordt een vereiste én een verwachting


Met onze hulp

Vanuit WayFinders willen we een concrete meerwaarde betekenen ten aanzien van bovenstaande observaties met als gemeenschappelijke noemer de mens binnen zijn veranderende context. 

WayFinders wil een concrete oplossing aanbieden met als belangrijke focus ons huidig maatschappelijk ziektebeeld. Als preventie, als manier van omgaan, als bewustwording dat het ook anders kan. We focussen ons hierbij op het unieke ritme van individuen. 

Als WayFinders geloven we dat ieder individu een eigen ritme heeft. Een cadans weliswaar, een eigen manier van zijn, een unieke Zelf. Door het eigen ritme te kennen en te herkennen is het mogelijk om het vervolgens ook te respecteren. 

'If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer. Let him step to the music which he hears, however measured or far away.'

Henry David Thoreau